Privacy Policy
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 9 juli 2019.
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Privacy Verklaring
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Magnus PR. U dient zich ervan bewust te zijn dat Magnus PR niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Magnus PR respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Magnus PR, gevestigd aan Gelkingestraat 11A, 9711NA Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://nickmagnus.com Gelkingestraat 11A, 9711NA, Groningen
Nick Tortike is de Functionaris Gegevensbescherming van Magnus PR Hij/zij is te bereiken via info@nickmagnus.com
Persoonsgegevens die wij verwerken
Magnus PR verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Naam, Telefoonnummer, E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nickmagnus.com, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Magnus PR verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Magnus PR analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Geautomatiseerde besluitvorming
Magnus PR neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Magnus PR) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Magnus PR bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Wij verzamelen met name werk gerelateerde gegevens van personen die via de website een aanvraag doen voor het doen van een website check. Deze gegevens worden niet in een database opgeslagen. Enkel de mail wordt, als zakelijk verkeer, bewaard. Middels de gegevens in de mail is Magnus PR in staat om contact met de aanvrager op te nemen.
Delen van persoonsgegevens met derden
Magnus PR verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Magnus PR blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Magnus PR gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Magnus PR gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
Salesfeed
Salesfeed is een softwareaanbieder waarmee je ip adres gecheckt wordt om te bepalen of het een zakelijk adres is. Gegevens kan Magnus PR gebruiken voor acquisitie op desbetreffend bedrijf. Middels deze cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Het is enkel een middel om te achterhalen vanuit welke bedrijven op de website gekeken wordt. Er worden meerdere cookies geplaatst, de bewaartermijn varieert van één tot drie jaar.
Google Analytics
Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Magnus PR gebruik van Google Analytics. Aan de hand van de gegevens die met analytics cookies worden verzameld, kan Magnus PR aanpassingen in de website en/of haar dienstverlening doorvoeren. Er worden meerdere cookies geplaatst, er zijn meerdere bewaartermijnen.
Toelichting: Google Analytics plaatst tijdelijke en permanente cookies op jouw Apparaat. Deze cookies registreren je gebruik van de website. Deze gegevens worden vervolgens door Google verwerkt en de resultaten hiervan worden aan Magnus PR verstrekt. Hiermee krijgt Magnus PR inzicht in de wijze waarop je de website gebruikt. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is of wanneer zij andere partijen inschakelen om namens hen de informatie te verwerken. Google kan de informatie niet gebruiken voor andere diensten van Google.
Let op: We hebben onze analyticsdiensten privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we een bewerkersovereenkomst hebben gesloten met Google, dat we het laatste octet van het IP-adres in Google Analytics hebben afgeschermd en dat Google de verkregen informatie niet voor andere Google-diensten mag gebruiken.
Google AdWords
Als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, plaatsen we een cookie op je apparaat waarmee we jou op een later moment een advertentie (remarketing) kunnen laten zien en waarmee we de effectiviteit van onze Google Adwords campagnes kunnen meten. De advertenties die we je met behulp van deze cookies laten zien, stemmen we af op de pagina’s die je bezoekt op onze website. Er worden meerdere cookies geplaatst, er zijn meerdere bewaartermijnen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Magnus PR en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@nickmagnus.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Magnus PR wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Magnus PR neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@nickmagnus.com. Magnus PR heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– Wij gebruiken een internetstandaard om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
– DNSSEC is een extra beveiliging voor het omzetten van een domeinnaam (www.nickmagnus.com) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.